Νέος Οργανισμός ΕΑΑ

Τελευταία ενημέρωση: ** 18/7/2008 **

Εδώ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραθέτουν τις απόψεις τους ώστε να βοηθήσουν στην διαμόρφωση του νέου σχεδίου Οργανισμού του ΕΑΑ.

Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά όλων θα οδηγήσει σε ένα πολύ ουσιαστικότερο κείμενο.

Εδώ θα βρείτε το εν ισχύι κείμενο του «Οργανισμού του ΕΑΑ», σε μορφή MS Word.

Απλά σχόλια, σύντομες προτάσεις κλπ, μπορούν να αποστέλλονται απ’ ευθείας εδώ ως «σχόλια» («Comments»). Μπορείτε να πατήσετε εδώ για να καταχωρίσετε το σχόλιό σας. (Πρέπει προηγουμένως να κάνετε εγγραφή και σύνδεση.)

Οποιεσδήποτε εκτενείς τροποποιήσεις καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο (πάντα με Track Changes) και να αποστέλλονται στην διεύθυνση tech@admin.noa.gr, ώστε ο διαχειριστής να φροντίσει να παραθέσει το έγγραφο αυτό στο παρόν blog ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους.

Εδώ θα βρείτε κατάλογο με τις γνωστές προτάσεις τροποποιήσεως:

 1. Προτάσεις τροποποιήσεως της διοικήσεως του ΕΑΑ με ημερομηνία 10/12/2007

 2. Σχέδιο Διοικήσεως με ημερομηνία 21/01/2008

 3. Πρόταση Συλλόγου Προσωπικού ΕΑΑ 16/01/2008

 4. Πρόταση Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ 21/01/2008

 5. Πρόταση ΙΕΠΒΑ <ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

 6. Πρόταση ΙΔΕΤ 18/2/2008

 7. Προτάσεις ΙΑΑ:
  1. Θέσεις του ΙΑΑ – έγγραφο με αρ. πρωτ. ΙΑΑ/13/14-1-2008
  2. Διευκρινίσεις και προσθήκες – έγγραφο του ΙΑΑ με ημερομηνία 14-2-2008

  Σχετικά με τα δύο αυτά έγγραφα αποσαφηνίζεται ότι:

  • Στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ. ΙΑΑ/13/14-1-2008 αναφέρεται ότι «…η υπάρχουσα δομή διευθύνσεων του ΕΑΑ καλώς έχει.» Όπως διευκρινίστηκε και κατά την συνεδρίαση της εισηγητικής επιτροπής, αυτό σημαίνει ότι το ΙΑΑ αντιτίθεται στην θεσμοθέτηση Γενικής Διευθύνσεως.
  • Σε θέματα που δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των 2 εγγράφων, ισχύουν και τα δύο. Για παράδειγμα στο πρώτο αναφέρεται ότι: «[το ΙΑΑ] θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί τμήμα διαχείρισης δικτύου ΕΑΑ [..]», ενώ στο δεύτερο έγγραφο δεν αναφέρεται κάτι επί του θέματος. Αυτό συνεπάγεται ότι η θέση του ΙΑΑ εξακολουθεί να είναι ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί τμήμα διαχείρισης δικτύου ΕΑΑ.
 8. Πρόταση (κωδικοποίηση προτάσεων) Νέου Οργανισμού ΕΑΑ 21/2/2008
  αποτελεί κείμενο που περιέχει όλες τις μέχρι την ημερομηνία αυτήν προτάσεις, απ’ όπου και αν προέρχονται)

 9. Πρόταση θέσεων (σύνθεση από Μ. Κουρουζίδη – Γ. Αναγνωστόπουλο) 21/2/2008

 10. Τροποποιημένο κείμενο – σύνθεσις όλων των προτάσεων (υπό Μ. Κουρουζίδη) 3/3/2008
  (Περιέχει όλες τις μέχρι την ημερομηνία αυτήν προτάσεις, απ’ όπου και αν προέρχονται. Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση της υπό του Δ.Σ. συσταθείσης ειδικής εισηγητικής επιτροπής για το θέμα, η οποία έλαβε χώρα την 6/3/2008.)

 11. Πρόταση θέσεων (σύνθεση από Μ. Κουρουζίδη – Γ. Αναγνωστόπουλο) 3/3/2008
  (Παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση της υπό του Δ.Σ. συσταθείσης ειδικής εισηγητικής επιτροπής για το θέμα, η οποία έλαβε χώρα την 6/3/2008.)

 12. Θέσεις Ερευνητών ΕΑΑ – προς ενσωμάτωσιν στον Νέο Οργανισμό 3/3/2008
  (Παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση της υπό του Δ.Σ. συσταθείσης ειδικής εισηγητικής επιτροπής για το θέμα, η οποία έλαβε χώρα την 6/3/2008.)

 13. Τροποποιημένο κείμενο – σύνθεσις όλων των προτάσεων [χωρίς τελική επιμέλεια] (υπό Μ. Κουρουζίδη) 13/3/2008 

  (Περιέχει όλες τις μέχρι την ημερομηνία αυτήν προτάσεις, απ’ όπου και αν προέρχονται. Έχουν περιληφθεί όλες οι αλλαγές που προτείνει ο νέος νόμος για την έρευνα, η πρόταση για τη νέα διεύθυνση Οικονομικού και οι νέες θέσεις για τους κλάδους)

 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ <ΝΕΟ>
  1. Διαβιβαστικό έγγραφο του Διευθ. ΙΕΠΒΑ εκ μέρους της «Διευρυμένης Επιτροπής Τροποποίησης του Οργανισμού» προς το ΔΣ. (Αρ. Πρωτ. ΕΑΑ: 1442/10-6-2008). <ΝΕΟ>
  2. Τελική πρόταση κειμένου για τον νέο Οργανισμό από την επιτροπή προς το ΔΣ. <ΝΕΟ>
  3. Απορριφθείσα πρόταση κειμένου για τον νέο Οργανισμό (η οποία περιελάμβανε την Γενική Διεύθυνση). <ΝΕΟ>

Ακολουθεί μια σειρά από νόμους που διέπουν το θέμα:

1. Ν. 3528/2007 – Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας [PDF 482 KB]

2. Ν. 3320/2005 – Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου [PDF] [117 KB]

3. Ν. 3260/2004 – Ρυθμίσεις προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης [PDF] [1391 KB]

Το ίδιο κείμενο παρέχεται και σε μορφή MS DOC διότι το PDF περιέχει το κείμενο ως εικόνα:

Ν. 3260/2004 – Ρυθμίσεις προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης [DOC] [115 KB]

4. Π.Δ. 50/2001 – Προσόντα διορισμού στο δημόσιο [DOC] – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [201 ΚΒ]

Το έγγραφο αυτό περιέχει το εν ισχύι κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος όπως προέκυψε μετά από τις διάφορες τροποποιήσεις. Για το ιστορικό του θέματος, παρατίθενται εδώ και τα 3 ΦΕΚ που περιείχαν την αρχική δημοσίευση και τις δύο μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

4.1. Π.Δ. 50/2001 – Προσόντα διορισμού στο δημόσιο [PDF] [64 KB]

4.2. Π.Δ. 347/2003 – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 [PDF] [81 KB]

4.3. Π.Δ. 44/2005 – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 όπως αυτό ισχύει [PDF] [50 KB]

5. Ν. 1514/1985 – Περί ανάπτυξης της έρευνας – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [DOC 196 KB]

6. Νέος Νόμος για το Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας [PDF, 176KB] <ΝΕΟ>

Απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της ΡΑ΄, 6 Μαρτίου 2008, συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής

7. Εσωτ. Κανονισμός ΕΑΑ – Υπ. απόφαση 4908/ΦΟΡ/255 (1995) [ΦΕΚ Β 209 23/3/1995] [DOC 249 KB]

This entry was posted in Οργανισμός ΕΑΑ. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απαντήση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.