Καταστατικό ΣΠΕΑΑ

Δείτε το καταστατικό του ΣΠΕΑΑ σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.